เจาะลึก "มาดี" คือใคร ทำหน้าที่อะไร ไม่ฟังไม่รู้ ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ทุกยุค ทุกสมัย กับ "ข่าว สวท.อุดรธานี สัญจร"


joomla counter