โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

เพลง "ข้อมูลน้ำ"

ขับร้องโดย : นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 เจาะลึก "มาดี" คือใคร ทำหน้าที่อะไร ไม่ฟังไม่รู้ ผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ทุกยุค ทุกสมัย กับ "ข่าว สวท.อุดรธานี สัญจร"


joomla counter