วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

          นางสุมลพร  ตะน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าร่วมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซื่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายน ขอทุกปี เป็นวันวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาต... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

นายวิชิต ชมฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยงพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าส... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) ณ เมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ วัดโพธิสมภ... อ่านเพิ่มเติม...

วันจักรี ปี 2560

วันจักรี ปี 2560

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกถึง อ่านเพิ่มเติม...

 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560

  วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป)

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จ

 • วันจักรี ปี 2560

  วันจักรี ปี 2560

Previous
Next

ข่าวเปิดสอบงานราชการ