ร่วมส่งผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 31 กันยายน 2557

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำจังหวัดอุดรธานี

ได้มาร่วมส่งนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

และนายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เนื่องในโอกาสที่ทั้งสองท่านเกษียณอายุราช­การ

โดยบรรยากาศในการส่งบุคคลทั้งสองเป็นไปด้ว­ยความอบอุ่น

ทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมส่ง ได้นำดอกไม้ มามอบให้กับบุคคลทั้งสอง

เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความคิดถึงใ­นการสิ้นสุดการทำงานของอายุ ราชการ
ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter