ร่วมส่งหัวหน้าประภัทร ประพันธ์พจน์

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

ร่วมเดินทางส่ง นายประภัทร  ประพันธ์พจน์ สู่จังหวัดขอนแก่น

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาสถิติจังหวัดขอนแก่นต่อไป

และพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน

ร่วมมอบของที่ระลึก ก่อนวันออกเดินทางในครั้งนี้ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter