ออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนิคมสงเคราะห์

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี

ได้ออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลนิคมสงเคราะห์

และได้ขอพบนายกเทศบาลตําบลนิคมสงเคราะห์

เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการปฎิบัติงานให้เกิดการเชื่อมโยงถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกัน

และร่วมสร้างนโยบายเพื่อมอบองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนต่อไป
ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter