โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๖๔ เขียนโดย admin


            อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่