โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เขียนโดย admin
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่