ออกสำรวจความเดือนร้อนของประชาชน และออกประเมินสถานที่ขอจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557      

           นายชุติ ชาติบุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกสำรวจ ความเดือดร้อนของประชาชน ต.โนนทอง อ.นายูง ซึ้งในวันที่ 23 ธ.ค. 2557 ณ ตำบลโนนทองแห่งนี้ จะได้มีการจัดงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ดังนั้น นายชุติ ชาติบุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี จึงจำเป็นที่จะต้องทราบและรู้ถึงปัญหาความเดือนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อรายงานผลต่อท่านนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อดำเนินการแก้ไขในการช่วยเหลือประชาชน เป็นลำดับต่อไป
                ในลำดับต่อมา นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้ออกประเมินสถานที่ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ต.นางัว และได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผ่านตามกฎระเบียบของการประเมินสถานที่ของการจัดตั้ง ศูนย์ฯ ตามที่กระทราวฯ กำหนด และวางแผนการรองรับศูนย์ฯ ที่จะเกิดขึ้น เช่น เรื่องสถานที่ เรื่องบุคลากร และเรื่องการบริหารการจัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้อยู่และเดินไปได้อย่างยั่งยืน
ภาพถ่ายโดย : อภนันท์  ประวันไหว้


joomla counter