การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเรื่องการแปลงแผนแม่บทฯ

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 27 และ 29 มกราคม 2558

         นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้ทำการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เรื่องการแปลงแผนแม่บทสถิติสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานีทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter