ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

       เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล และคณะ ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย นางสุมลพร ตะน่าน หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดอุดรธานี และสถิติจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดข้างเคียง

พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ICT คือ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี, บริษ์ท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษ์ท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี พร้อมด้วยเมื่อเวลา 13.00 น. ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วงงานในสังกัดกระทรวง ตามลำดับ        และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล และคณะ ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, ออกติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และออกติดตามผลการดำเนินงานของหอเตือนภัย ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter