อบมรมการปรับปรุงขอบเขตหมู่บ้านในรูปแบบ Digital Map

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

         การอบรมโครงการศักษาและพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตแจงนับจังหวัดอุดรธานี (การปรับปรุงขอบเขตหมู่บ้านในรูปแบบ Digital Map) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู็ ICT ชุมชน ณ เทศบาลเมืองหนองสำโรง และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter