อบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน(คนเก่า) พ.ศ. 2558

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558

     สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศุกยภาพชุมชนเพื่อรองรัยเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัวระดับชุมชน" โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 2558 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter