ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. 2558

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558

       นำโดย นายจุมพล  สัจจะอารีวัฒน์ ที่ปรึกษากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เพื่อลงติดตามและรายงานปัญหาภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter