วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin


"เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ


ของอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน"joomla counter