สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ตุลาคม

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2558 ได้มีกิจกรรมสภากาแฟ

ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทาง ICT ร่วมพูดคุยพบปะกัน โดยในครังนี้

บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter