วันปิยมหาราช 2558

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

          โดย นายทศพร  วงศ์ละ นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมถวายสักการะในวันสำคัญ เนื่องใน “ปิยมหาราช” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter