สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน พฤศจิกายน

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2558 ได้มีกิจกรรมสภากาแฟ

ระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทาง ICT ร่วมพูดคุยพบปะกัน โดยในครังนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่

พร้อมกับได้พาเดินเยี่ยมชม การทำงานในส่วนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter