กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 20-6

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

          นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคนพิการ สำหรับการให้บริการข้อมูลด้าน ICT เพื่อรองรับกฎกระทรวงฯ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ณ โรงแรมวีวิช อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

Facebook : www.facebook.com/ict20.6

Twitter : twitter.com/ict20_6

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram : http://instagram.com/ict20.6

Website : www.ict20-6.com


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter