พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

            นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่จะขอติ้ดตั้งใหม่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดสระมณี ต.ผักตบ อ.หนองหาน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.ทมนางาม ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter