พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 2

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

           นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่จะขอติ้ดตั้งใหม่ คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหนองโนไชยสาน ต.กุดจับ อ.กุดจับ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดศรีสะอาด ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดโคเขต ต.นางัว อ.น้ำโสม

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter