กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 20-6 วิธีการใช้อุปกรณ์

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558

           นายอภินันท์  ประวันไหว้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคนพิการ สำหรับการให้บริการข้อมูลด้าน ICT เพื่อรองรับกฎกระทรวงฯ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 1 ชั้น 2 Goodnet ศุนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

Facebook : www.facebook.com/ict20.6

Twitter : twitter.com/ict20_6

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram : http://instagram.com/ict20.6

Website : www.ict20-6.com


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter