สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ธันวาคม

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๐๔ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

          นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทาง ICT ร่วมพูดคุยพบปะกัน โดยในครังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่ พร้อมกับได้พาเดินเยี่ยมชม สำนักงานของสำนักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter