ฝึกบรรยายแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 1

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

            ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมฝึกทดสอบ ประสบการณ์ บรรยายแผนแม่บทฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ตนเอง และเพื่อนๆ สมาชิกในสำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ให้คะแนน และคำชี้แนะ ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter