สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

           นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทาง ICT ร่วมพูดคุยพบปะกัน โดยในครังนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่ ณ ห้องแประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter