สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

          นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทาง ICT ร่วมพูดคุยพบปะกัน โดยในครังนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยา(กองบิน23) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและสถานที่ ในครั้งนี้

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter