การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 1/2559

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

                  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559 ภายใต้โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ กิจกรรม : การจัดทำชุดข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดย นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี


ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter