การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

            นายชุติชาติ  บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสำรวจการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณี : เกิดภัยพิบัติจากไฟป่าและหมอกควัน ณ ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

ภาพถ่ายโดย : อภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter