ประกาศ วันและเวลาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๐๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

ประกาศ วันและเวลาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

******************

สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางชั้น 7 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

*** สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ช่องทาง คือ facebook ***
joomla counter