ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 นับจดนอกเขตเทศบาล

ลำดับที่ 1 - 16 ให้มารายงานตัววันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น.

ที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี (แจ้งเบื้องต้น) 

joomla counter