บรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษา สาขาสถิติประยุกต์ ม.ราชภัฏอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: บริการอื่นๆ
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติเข้าบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดทำสำมะโนและสำรวจแก่นักศึกษา สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีjoomla counter