สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

นางสุมลพร ตะน่าน หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสรุปผลสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559 ตามแผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุดรธานี (เดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีjoomla counter