ประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๐๔ มกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Manage Information System : MIS) ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครjoomla counter