โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เขียนโดย admin

ปี 2558

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1 ม.ค - มี.ค 58.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 2 เม.ย - มิ.ย 58.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 3 ก.ค - ก.ย 58.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 4 ต.ค - ธ.ค 58.pdf

ปี 2559

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1 ม.ค - มี.ค 59.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 2 เม.ย - มิ.ย 59.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 3 ก.ค - ก.ย 59.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 1 ม.ค - มี.ค 60.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 2 เม.ย - มิ.ย 60.pdf

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 3 ก.ค - ก.ย 60.pdf


joomla counter