Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น.

       นายวิชิต ชมฉ่ำ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อสร้างกระแสตระหนักรู้ บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมเอนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน
ปรับปรุงโดย : นายอภินันท์  ประวันไหว้


joomla counter