ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ เขียนโดย admin

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น

                นายราชศักดิ์  ยึรัมย์  สถิติจังหวัดอุดรธานี  มอบหมายให้นางสุมลพร  ตะน่าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี ณห้องประชุมสบายดี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
joomla counter