แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดงานเน็ตประชารัฐ บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 35
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smart PR Udonthani รุ่นที่ 1 จังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 18
ร่วมบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เขียนโดย admin 110
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัด ปี 2560-2564 เขียนโดย admin 110
ประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เขียนโดย admin 75
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559 เขียนโดย admin 83
สภากาแฟหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 61
อบรมการผลิตสื่อ infographics เขียนโดย admin 69
อบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายระเบียบพัสดุของหน่วยงานราชการ เขียนโดย admin 64
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 80