แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 164
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 168
วันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 123
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 149
14 พ.ย. 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 173
23 ต.ค. 62 จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 165
23 ต.ค. 62 วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 165
13 ต.ค. 62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ เขียนโดย admin 165
13 ต.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 177
12 ส.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 150
28 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าและเลี้ยงอาหารกลางวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 176
28 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 161
28 ก.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เขียนโดย admin 158
25 ก.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 180
11 ก.ค. 62 วันพระนารายณ์มหาราช 2562 เขียนโดย admin 159
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 172
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย admin 185
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 154
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 178
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 162
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 182
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 225
วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 252
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126 เขียนโดย admin 217
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 209
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 257
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 247
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 347
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เขียนโดย admin 435
ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 460
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง เขียนโดย admin 426
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 506
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ เขียนโดย admin 678
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 522
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 602
วันจักรี ปี 2560 เขียนโดย admin 550
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 516
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 542
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 528
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เขียนโดย admin 472
วันยุทธหัตถี ปี 2560 เขียนโดย admin 518
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 442
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 422
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 415
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 507
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอธิธรรม เขียนโดย admin 388
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 2559 เขียนโดย admin 785
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 442
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558 เขียนโดย admin 646
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 539


joomla counter