แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
14 พ.ย. 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 40
23 ต.ค. 62 จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 51
23 ต.ค. 62 วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 52
13 ต.ค. 62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ เขียนโดย admin 53
13 ต.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 55
12 ส.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 58
28 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าและเลี้ยงอาหารกลางวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 68
28 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 56
28 ก.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เขียนโดย admin 50
25 ก.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 70
11 ก.ค. 62 วันพระนารายณ์มหาราช 2562 เขียนโดย admin 55
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 73
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย admin 75
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 68
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 75
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 66
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 72
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 110
วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 133
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126 เขียนโดย admin 125
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 112
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 149
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 137
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 242
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เขียนโดย admin 302
ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 349
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง เขียนโดย admin 326
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 394
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ เขียนโดย admin 564
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 414
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 489
วันจักรี ปี 2560 เขียนโดย admin 433
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 414
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 448
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 413
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เขียนโดย admin 363
วันยุทธหัตถี ปี 2560 เขียนโดย admin 415
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 355
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 313
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 308
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 391
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอธิธรรม เขียนโดย admin 298
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 2559 เขียนโดย admin 697
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 345
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558 เขียนโดย admin 548
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 430
วันพระบิดาฝนหลวง 2558 เขียนโดย admin 398
วันปิยมหาราช 2558 เขียนโดย admin 452
12 สิงหาคม 2558 "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย admin 461
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เขียนโดย admin 424


joomla counter