แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
23 ต.ค. 62 จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 5
23 ต.ค. 62 วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 5
13 ต.ค. 62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ เขียนโดย admin 12
13 ต.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 18
12 ส.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 34
28 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าและเลี้ยงอาหารกลางวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 39
28 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 31
28 ก.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เขียนโดย admin 23
25 ก.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 38
11 ก.ค. 62 วันพระนารายณ์มหาราช 2562 เขียนโดย admin 27
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 45
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย admin 48
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 44
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 50
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 43
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 46
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 84
วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 104
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126 เขียนโดย admin 95
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 85
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 122
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 104
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 212
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เขียนโดย admin 275
ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 320
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง เขียนโดย admin 299
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 361
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ เขียนโดย admin 537
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 386
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 456
วันจักรี ปี 2560 เขียนโดย admin 397
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 387
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 418
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 383
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เขียนโดย admin 337
วันยุทธหัตถี ปี 2560 เขียนโดย admin 389
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 330
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 284
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 282
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 363
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอธิธรรม เขียนโดย admin 273
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 2559 เขียนโดย admin 669
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 320
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558 เขียนโดย admin 523
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 407
วันพระบิดาฝนหลวง 2558 เขียนโดย admin 373
วันปิยมหาราช 2558 เขียนโดย admin 429
12 สิงหาคม 2558 "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย admin 436
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เขียนโดย admin 396
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เขียนโดย admin 357


joomla counter