แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 22
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 20
14 พ.ย. 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 52
23 ต.ค. 62 จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 67
23 ต.ค. 62 วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 64
13 ต.ค. 62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ เขียนโดย admin 67
13 ต.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 71
12 ส.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 68
28 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าและเลี้ยงอาหารกลางวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 80
28 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 67
28 ก.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เขียนโดย admin 60
25 ก.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 81
11 ก.ค. 62 วันพระนารายณ์มหาราช 2562 เขียนโดย admin 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 83
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย admin 87
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 74
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 83
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 74
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 83
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 120
วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 142
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126 เขียนโดย admin 132
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 121
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 159
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 151
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 251
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เขียนโดย admin 322
ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 371
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง เขียนโดย admin 334
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 405
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ เขียนโดย admin 579
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 424
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 501
วันจักรี ปี 2560 เขียนโดย admin 447
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 422
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 457
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 427
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เขียนโดย admin 375
วันยุทธหัตถี ปี 2560 เขียนโดย admin 425
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 362
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 325
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 320
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 403
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอธิธรรม เขียนโดย admin 307
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 2559 เขียนโดย admin 706
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 353
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558 เขียนโดย admin 556
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 438
วันพระบิดาฝนหลวง 2558 เขียนโดย admin 407
วันปิยมหาราช 2558 เขียนโดย admin 459


joomla counter