แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 304
วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 299
วันยุทธหัตถี ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 252
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 279
14 พ.ย. 62 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 319
23 ต.ค. 62 จุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 289
23 ต.ค. 62 วางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 286
13 ต.ค. 62 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ เขียนโดย admin 279
13 ต.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เขียนโดย admin 320
12 ส.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 257
28 ก.ค. 62 ร่วมปลูกป่าและเลี้ยงอาหารกลางวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 312
28 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 268
28 ก.ค. 62 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระชัยมงคล เขียนโดย admin 282
25 ก.ค. 62 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 290
11 ก.ค. 62 วันพระนารายณ์มหาราช 2562 เขียนโดย admin 289
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 302
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีทำบุญตักบาตรฯ เขียนโดย admin 309
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เขียนโดย admin 265
พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 295
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เขียนโดย admin 271
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย admin 291
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย admin 353
วันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 383
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126 เขียนโดย admin 377
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2562 เขียนโดย admin 307
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 369
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 414
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 458
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เขียนโดย admin 556
ร่วมพิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561” เขียนโดย admin 594
ร่วมพิธีถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง เขียนโดย admin 539
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย admin 643
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิณีนาถ เขียนโดย admin 811
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขียนโดย admin 663
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 723
วันจักรี ปี 2560 เขียนโดย admin 691
วันข้าราชการพลเรือน ปี 2560 เขียนโดย admin 628
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร พระอุดมญาณโมลี(จันทร์ศรี จนฺททีโป) เขียนโดย admin 665
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนโดย admin 646
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เขียนโดย admin 589
วันยุทธหัตถี ปี 2560 เขียนโดย admin 635
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เขียนโดย admin 567
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 531
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2559 เขียนโดย admin 535
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย admin 620
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอธิธรรม เขียนโดย admin 500
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) 2559 เขียนโดย admin 907
ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 555
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2558 เขียนโดย admin 748
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558 เขียนโดย admin 682


joomla counter