เนื้อหา

ร่วมสรงน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

พิมพ์
Category หลัก: ROOT
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๐๔ มกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย admin

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 

นายวิชิต ชมฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมสรงน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ พระเดชพระคุณฯ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสรงน้ำหลวงพระราชทานอาบศพ หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ความเป็นมาสำนักงานสถิติ

พิมพ์
Category หลัก: ROOT
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin


วิสัยทัศน์จังหวัดอุดรธานี

พิมพ์
Category หลัก: ROOT
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin


"เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ


ของอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน"


ฝากไฟล์

พิมพ์
Category หลัก: ROOT
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๐๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย admin

จังหวัดอุดรธนี

หลวงตา

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 2557-2560

บรรยายสรุปจังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

รายงานผลร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559

แนะนำเอกสารและรายงานเชิงสถิติ

พิมพ์
Category หลัก: ROOT
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เขียนโดย admin

แนะนำเอกสารและรายงานเชิงสถิติ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง ?


joomla counter