แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 127
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 975
ร่วมรับชมไลฟ์สดผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เขียนโดย admin 49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย admin 35
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 73
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 92
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 147
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 170
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 257
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 146
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 270
รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 507
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 293
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 148
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 144
จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีการขายทอดตลาด เขียนโดย admin 200
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 239
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 211
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 115
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 304
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 160
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 172
โครงการที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 148
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 219
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 600
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 271
คุณมาดีขอส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เขียนโดย admin 219
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 237
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคเอกชน เขียนโดย admin 209
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สวท. เขียนโดย admin 206
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คอนโดฯ ตึกสูง เขียนโดย admin 220
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" 28 ก.พ. 63 เขียนโดย admin 287
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 344
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 286
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 241
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 272
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 21 ม.ค. 63 เขียนโดย admin 279
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 เขียนโดย admin 219
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 344
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 340
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 286
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 376
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เขียนโดย admin 401
infographic สถานการณ์ประชากร จังหวัดอุดรธานี 2561 เขียนโดย admin 441
สถานการณ์ด้านขยะ จังหวัดอุดรธานี 2560 เขียนโดย admin 364
สถานการณ์ประชากร จังหวัดอุดรธานี 2561 เขียนโดย admin 324
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 323
31 ก.ค. 62 งานแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย admin 262
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 272
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เขียนโดย admin 267


joomla counter