แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565(งานนับจด) เขียนโดย admin 69
สื่อประชาสัมพันธ์ NSO โปร่งใส เขียนโดย admin 205
ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 126
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 117
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 160
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 434
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 146
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 254
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ 2565 เขียนโดย admin 762
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 995
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 2126
ร่วมรับชมไลฟ์สดผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เขียนโดย admin 186
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย admin 110
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 169
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 204
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 261
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 546
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 367
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 251
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 364
รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 672
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 542
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 217
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 257
จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีการขายทอดตลาด เขียนโดย admin 285
ประเด็นสำคัญของจังหวัด (Pain Point) เขียนโดย admin 7224
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 312
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 188
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 408
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 227
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 267
โครงการที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 283
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 326
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 767
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 384
คุณมาดีขอส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เขียนโดย admin 292
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 347
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคเอกชน เขียนโดย admin 355
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สวท. เขียนโดย admin 304
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คอนโดฯ ตึกสูง เขียนโดย admin 299
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" 28 ก.พ. 63 เขียนโดย admin 413
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 447
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 420
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 309
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 408
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 21 ม.ค. 63 เขียนโดย admin 405
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 เขียนโดย admin 300
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 446
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 446
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 378


joomla counter