แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สื่อประชาสัมพันธ์ NSO โปร่งใส เขียนโดย admin 9
ประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล เขียนโดย admin 30
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 เขียนโดย admin 38
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 64
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 278
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 192
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ 2565 เขียนโดย admin 660
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 855
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 2055
ร่วมรับชมไลฟ์สดผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เขียนโดย admin 138
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย admin 77
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 120
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 193
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 417
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เขียนโดย admin 328
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 196
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 321
รับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 605
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 489
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 175
ประชาสัมพันธ์โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 207
จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานโดยวิธีการขายทอดตลาด เขียนโดย admin 241
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 388
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 268
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 เขียนโดย admin 149
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 358
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 191
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 213
โครงการที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 182
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 262
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 683
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย admin 329
คุณมาดีขอส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เขียนโดย admin 251
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย admin 299
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคเอกชน เขียนโดย admin 246
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 สวท. เขียนโดย admin 251
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คอนโดฯ ตึกสูง เขียนโดย admin 254
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" 28 ก.พ. 63 เขียนโดย admin 345
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 392
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ให้กับภาคประชาชน เขียนโดย admin 318
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 272
การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 336
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 21 ม.ค. 63 เขียนโดย admin 355
วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 เขียนโดย admin 259
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 396
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 395
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 327
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 426


joomla counter