แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เขียนโดย admin 2
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 4
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 5
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 4
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 7
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 24 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 110
รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 56
สภากาแฟ เช้านี้ ที่อุดรธานี เขียนโดย admin 73
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 10 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 43
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 3 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 70
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 3 เขียนโดย admin 64
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2 เขียนโดย admin 65
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 1 เขียนโดย admin 74
ประเมินผลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 84
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ เข้าพบ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 73
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 53
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 54
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บวงสรวงศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 66
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 98
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 102
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเจ้าปู่-ย่า เขียนโดย admin 65
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขียนโดย admin 51
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเทพารักษ์ เขียนโดย admin 56
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง และเท้าเวสสุวรรณ เขียนโดย admin 106
ร่วมประเมินผลงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 147
ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 132
พี่-น้องสถิติอุดร สุขสันต์ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งท้ายปีเก่า 2560 เขียนโดย admin 176
คริสต์มาส + 5 ส. บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 156
กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดอาคารศาลากลางชั้น 7 เขียนโดย admin 221
โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ เขียนโดย admin 252
วันสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 197
วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 217
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 240
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 234
วันครบรอบ 124 ปี อุดรธานี เขียนโดย admin 270
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 286
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 342
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 243
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 200
โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 172
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2559 เขียนโดย admin 465
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 334
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 335
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2559 เขียนโดย admin 299
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ 2559 เขียนโดย admin 364
พิธีตั้งเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 268
อวยพรปีใหม่ ท่านสถิติจังหวัดอุดรธานี 2559 เขียนโดย admin 201
พิธีวางเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 271
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 197
ร่วมมอกกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 207


joomla counter