แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 24 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 83
รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 45
สภากาแฟ เช้านี้ ที่อุดรธานี เขียนโดย admin 38
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 10 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 33
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 3 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 34
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 3 เขียนโดย admin 53
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2 เขียนโดย admin 53
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 1 เขียนโดย admin 49
ประเมินผลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 55
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ เข้าพบ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 55
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 43
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 38
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บวงสรวงศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 41
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 39
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 40
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเจ้าปู่-ย่า เขียนโดย admin 36
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขียนโดย admin 38
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเทพารักษ์ เขียนโดย admin 40
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง และเท้าเวสสุวรรณ เขียนโดย admin 38
ร่วมประเมินผลงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 120
ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 118
พี่-น้องสถิติอุดร สุขสันต์ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งท้ายปีเก่า 2560 เขียนโดย admin 136
คริสต์มาส + 5 ส. บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 119
กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดอาคารศาลากลางชั้น 7 เขียนโดย admin 189
โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ เขียนโดย admin 180
วันสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 173
วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 183
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 207
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 198
วันครบรอบ 124 ปี อุดรธานี เขียนโดย admin 246
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 239
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 249
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 215
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 162
โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 150
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2559 เขียนโดย admin 433
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 309
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 295
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2559 เขียนโดย admin 276
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ 2559 เขียนโดย admin 272
พิธีตั้งเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 193
อวยพรปีใหม่ ท่านสถิติจังหวัดอุดรธานี 2559 เขียนโดย admin 178
พิธีวางเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 251
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 156
ร่วมมอกกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 177
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 เขียนโดย admin 171
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 161
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ 2558 เขียนโดย admin 223
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 259
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2558 เขียนโดย admin 298


joomla counter