แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2563 เขียนโดย admin 2
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 2
ร่วมการสัมมนา “ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 4
ร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 3
เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2663 เขียนโดย admin 1
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจัทร์ เขียนโดย admin 2
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 31
ประกาศรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้่วไป เขียนโดย admin 1130
ร่วมรับฟังพรรมเทศนาในหัวข้อ "ทำงานอย่างมีความสุข" จากพระธิเบต เขียนโดย admin 61
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทุ่งศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 27
ร่วมอบรวมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ (PMQA) เขียนโดย admin 21
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เขียนโดย admin 21
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 307
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 28
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake New Center : AFNE) เขียนโดย admin 27
อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตร 18 ชั่วโมง เขียนโดย admin 30
ร่วมสำรวจความพึงพอใจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 25
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค เขียนโดย admin 23
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 17
ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2/2563) เขียนโดย admin 22
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 22
ร่วมสำรวจความาพึงพอใจการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 25
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 24
ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 26
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เขียนโดย admin 29
ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 26
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เขียนโดย admin 23
สำรวจความพึงพอใจ การจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 9- 10 ต.ค. 63 เขียนโดย admin 22
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 21
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เขียนโดย admin 131
ผลการสำรวจความพึงพอใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 30
ร่วมรับเสด็จ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 29
กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 36
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 112
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เขียนโดย admin 266
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง อ.นายูง เขียนโดย admin 290
16 ต.ค. 62 กิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง เขียนโดย admin 305
13 ส.ค. 62 “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เขียนโดย admin 362
12 ส.ค. 62 จิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เขียนโดย admin 299
12 ส.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เขียนโดย admin 233
8 ส.ค. 62 นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เขียนโดย admin 219
5 ส.ค. 62 กิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง เขียนโดย admin 206
31 ก.ค. 62 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 222
25 ก.ค.62 สภากาแฟ แลงนี้ที่อุดร เขียนโดย admin 261
22 ก.ค. 62 กิจกรรม เคารพธงชาติ เขียนโดย admin 219
19 ก.ค. 62 งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เขียนโดย admin 234
12 ก.ค. 62 โครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานีกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เขียนโดย admin 227
9 ก.ค. 62 ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เขียนโดย admin 223
9 ก.ค. 62 มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย วีรบุรุษหาดนางรำ เขียนโดย admin 227


joomla counter