แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 181
ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/25623 เขียนโดย admin 125
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2563 เขียนโดย admin 128
ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี" เขียนโดย admin 110
ร่วมการสัมมนา “ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” ครั้งที่ 5 เขียนโดย admin 100
ร่วมรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 95
เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2663 เขียนโดย admin 105
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจัทร์ เขียนโดย admin 97
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 147
ประกาศรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้่วไป เขียนโดย admin 1939
ร่วมรับฟังพรรมเทศนาในหัวข้อ "ทำงานอย่างมีความสุข" จากพระธิเบต เขียนโดย admin 162
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทุ่งศรีเมืองประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 110
ร่วมอบรวมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ (PMQA) เขียนโดย admin 103
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เขียนโดย admin 88
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 504
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 102
ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake New Center : AFNE) เขียนโดย admin 106
อบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) หลักสูตร 18 ชั่วโมง เขียนโดย admin 96
ร่วมสำรวจความพึงพอใจ "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 96
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสิ่งสาธารณูปโภค เขียนโดย admin 99
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 74
ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขียนโดย admin 110
ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2/2563) เขียนโดย admin 99
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 เขียนโดย admin 94
ร่วมสำรวจความาพึงพอใจการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 87
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 102
ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 92
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เขียนโดย admin 96
ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 91
ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เขียนโดย admin 83
สำรวจความพึงพอใจ การจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 9- 10 ต.ค. 63 เขียนโดย admin 92
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 88
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เขียนโดย admin 210
ผลการสำรวจความพึงพอใจ เดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดิน จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 93
ร่วมรับเสด็จ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 84
กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย admin 109
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย admin 183
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เขียนโดย admin 348
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง อ.นายูง เขียนโดย admin 361
16 ต.ค. 62 กิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง เขียนโดย admin 372
13 ส.ค. 62 “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เขียนโดย admin 526
12 ส.ค. 62 จิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เขียนโดย admin 369
12 ส.ค. 62 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เขียนโดย admin 298
8 ส.ค. 62 นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เขียนโดย admin 331
5 ส.ค. 62 กิจกรรมสภากาแฟระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวง เขียนโดย admin 262
31 ก.ค. 62 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 280
25 ก.ค.62 สภากาแฟ แลงนี้ที่อุดร เขียนโดย admin 326
22 ก.ค. 62 กิจกรรม เคารพธงชาติ เขียนโดย admin 280
19 ก.ค. 62 งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน เขียนโดย admin 295
12 ก.ค. 62 โครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานีกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เขียนโดย admin 283


joomla counter