แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินผลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 1
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ เข้าพบ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 1
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บวงสรวงศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเจ้าปู่-ย่า เขียนโดย admin 3
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขียนโดย admin 3
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเทพารักษ์ เขียนโดย admin 2
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง และเท้าเวสสุวรรณ เขียนโดย admin 2
ร่วมประเมินผลงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 83
ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 75
พี่-น้องสถิติอุดร สุขสันต์ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งท้ายปีเก่า 2560 เขียนโดย admin 85
คริสต์มาส + 5 ส. บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 70
กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดอาคารศาลากลางชั้น 7 เขียนโดย admin 147
โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ เขียนโดย admin 146
วันสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 138
วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 149
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 172
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 163
วันครบรอบ 124 ปี อุดรธานี เขียนโดย admin 167
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 157
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 165
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 151
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 133
โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 121
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2559 เขียนโดย admin 390
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 270
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 241
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2559 เขียนโดย admin 217
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ 2559 เขียนโดย admin 169
พิธีตั้งเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 142
อวยพรปีใหม่ ท่านสถิติจังหวัดอุดรธานี 2559 เขียนโดย admin 139
พิธีวางเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 204
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 125
ร่วมมอกกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 142
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 เขียนโดย admin 135
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 128
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ 2558 เขียนโดย admin 192
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 209
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2558 เขียนโดย admin 196
งานพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ 2558 เขียนโดย admin 196
พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 2 เขียนโดย admin 183
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การสำรวจโครงการ MICS5 ณ อ.หนองหาน เขียนโดย admin 163
พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 150
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การสำรวจโครงการ MICS5 ณ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 162
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน พฤศจิกายน เขียนโดย admin 220
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ตุลาคม เขียนโดย admin 193
"หนองคายเกมส์" กีฬาเชื่อสัมพันธ์พี่น้องสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย admin 314


joomla counter