แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 24 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 40
รดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 20
สภากาแฟ เช้านี้ ที่อุดรธานี เขียนโดย admin 14
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 10 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 15
วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ที่ 3 เมษายน 2561 เขียนโดย admin 13
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 3 เขียนโดย admin 35
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2 เขียนโดย admin 36
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 1 เขียนโดย admin 28
ประเมินผลโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 35
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ เข้าพบ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 33
คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง มอบของที่ระลึกให้สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 23
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เขียนโดย admin 20
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บวงสรวงศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 20
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 19
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี เข้ารายงานตัว กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 19
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเจ้าปู่-ย่า เขียนโดย admin 18
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขียนโดย admin 18
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลเทพารักษ์ เขียนโดย admin 18
นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดอุดรธานี กราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง และเท้าเวสสุวรรณ เขียนโดย admin 18
ร่วมประเมินผลงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 99
ร่วมเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เขียนโดย admin 93
พี่-น้องสถิติอุดร สุขสันต์ต้อนรับปีใหม่ 2561 ส่งท้ายปีเก่า 2560 เขียนโดย admin 101
คริสต์มาส + 5 ส. บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 83
กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดอาคารศาลากลางชั้น 7 เขียนโดย admin 160
โครงการปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ เขียนโดย admin 157
วันสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 150
วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 162
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 188
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 175
วันครบรอบ 124 ปี อุดรธานี เขียนโดย admin 189
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 193
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 196
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 182
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 147
โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 136
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2559 เขียนโดย admin 404
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 285
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 261
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2559 เขียนโดย admin 250
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ 2559 เขียนโดย admin 206
พิธีตั้งเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 171
อวยพรปีใหม่ ท่านสถิติจังหวัดอุดรธานี 2559 เขียนโดย admin 159
พิธีวางเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 227
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 139
ร่วมมอกกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 158
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 เขียนโดย admin 153
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 145
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ 2558 เขียนโดย admin 206
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 230
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2558 เขียนโดย admin 227


joomla counter