แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันสงกรานต์ ปี 2560 เขียนโดย admin 531
วันครบรอบ 110 ปี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 489
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขียนโดย admin 552
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 627
วันครบรอบ 124 ปี อุดรธานี เขียนโดย admin 589
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม เขียนโดย admin 662
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) เขียนโดย admin 672
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 537
กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เขียนโดย admin 527
โครงการอุปสมบทและบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 471
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2559 เขียนโดย admin 751
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 652
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มีนาคม 2559 เขียนโดย admin 687
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2559 เขียนโดย admin 611
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ 2559 เขียนโดย admin 710
พิธีตั้งเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 612
อวยพรปีใหม่ ท่านสถิติจังหวัดอุดรธานี 2559 เขียนโดย admin 488
พิธีวางเสาศาลพระชัยมงคลเทวาสยามอุดร เขียนโดย admin 545
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน มกราคม 2559 เขียนโดย admin 437
ร่วมมอกกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 490
ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 เขียนโดย admin 525
กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 2558 เขียนโดย admin 488
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ 2558 เขียนโดย admin 513
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ธันวาคม เขียนโดย admin 627
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 2558 เขียนโดย admin 689
งานพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ 2558 เขียนโดย admin 597
พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 2 เขียนโดย admin 484
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การสำรวจโครงการ MICS5 ณ อ.หนองหาน เขียนโดย admin 455
พิจารณาทบทวนและยืนยันรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 512
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน การสำรวจโครงการ MICS5 ณ อ.พิบูลย์รักษ์ เขียนโดย admin 573
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน พฤศจิกายน เขียนโดย admin 576
สภากาแฟระหว่างหน่วยงานในกระทาง ICT เดือน ตุลาคม เขียนโดย admin 637
"หนองคายเกมส์" กีฬาเชื่อสัมพันธ์พี่น้องสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขียนโดย admin 662
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. 2558 เขียนโดย admin 638
U-EMEX 2015 เขียนโดย admin 481
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ อ.กุดจับ ต.เชียงเพ็ง เขียนโดย admin 558
World Friends IT Volunteers เขียนโดย admin 562
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ อ.เพ็ญ ต.สุมเส้า เขียนโดย admin 610
พิธีอันเชิญพระครุฑพ่าห์ประดิษฐาน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 553
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ท่านวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล เขียนโดย admin 553
ออกบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ อ.ศรีธาตุ เขียนโดย admin 523
พิธีถวายราชสักการะ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เขียนโดย admin 608
ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าฯ เขียนโดย admin 638
ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรจากหัวหน้าชุติชาติ บุญชูวิทย์ เขียนโดย admin 798
กิจกรรม ส่งท้ายปี 2557 ต้อนรับปี 2558 เขียนโดย admin 680
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ อ.นายูง เขียนโดย admin 649
ออกตรวจและประเมินสถานที่ติดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 546
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาร่วมชมงานประกวด เขียนโดย admin 587
สถิติจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย admin 618
ออกสำรวจความเดือนร้อนของประชาชน และออกประเมินสถานที่ขอจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน เขียนโดย admin 565


joomla counter